100pa

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné spoločnosti 100PA, s. r. o.
so sídlom Sokolovská 521, 570 01 Litomyšl-Město
Identifikačné číslo: 274 75 123
zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajský súd Hradec Králové, oddiel C, vložka 21194.

Všetkým našim zákazníkom odporúčame zoznámiť sa s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami, kde sú uvedené všetky dôležité informácie o tom, ako postupovať pri nákupe v našom obchode a ako komunikovať s obchodným oddelením. Potvrdením objednávky zákazník vždy súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami nákupu v internetovej predajni.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti 100PA, s. r. o., so sídlom Sokolovská 521, 570 01 Litomyšl-Město, identifikačné číslo: 274 75 123, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu HK, oddiel C, vložka 27475123 (ďalej len „predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník Českej republiky (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, e-mailom, alebo telefonicky. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.obrazy-dekorace-interier.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Ako nakupovať

Nakupovanie v našom internetovom obchode je jednoduché a prináša rad výhod:

 • široký (stále sa rozširujúci) sortiment
 • ponuka obsahuje aj tovar nedostupný v supermarketoch
 • pohodlné objednávanie z domova 24 denne 7 dní v týždni 365 dní v roku
 • nízke ceny
 • žiadne zháňanie tovaru, šetríte drahocenný čas
 • záruka kvality dodávaného tovaru
 • možnosť osobného odberu v našej predajnej galérii v Českej Třebovej

Tovar je roztriedený do hlavných kategórií, každá z týchto kategórií je ďalej delená na pod kategórie, ktoré nájdete v pravom stĺpci. Ďalej sú zriadené dve špeciálne kategórie. Novinky obsahujú výrobky, ktoré sme do nášho sortimentu pridali v poslednej dobe. Akcia je kategória, v ktorej sú všetky aktuálne zľavnené výrobky.

Po zvolení konkrétnej kategórie sa zobrazí zoznam náhľadov výrobkov tejto kategórie. Detail každého výrobku zobrazíte kliknutím na náhľad. V detaile výrobku uvidíte väčšiu fotografiu a úplný opis, vrátane jednotlivých variantov výrobku, rozmerov (pri ručne maľovaných obrazov si vyhradzujeme odchýlku v rozmeroch cca 4%) a cien. Ak chcete vložiť výrobok do košíka, vyplňte počet kusov a stlačte tlačidlo Pridať do košíka. Aktuálny počet kusov a súčet ceny tovaru v košíku vidíte na každej stránke v ľavom hornom rohu. Podrobný opis každého výrobku, nájdete v sekcii Garancia kvality, túto sekciu nájdete v hornej lište vedľa sekcie Obchodné podmienky. Všetky výrobky budú vyrobené podľa svojho zaradenia v sekcii Garancia kvality". Ak si nie ste istí umiestnením Vami vybraného tovaru neváhajte nás kontaktovať.

Obsah košíka zobrazíte kliknutím na odkaz vedľa ikony košíka, alebo odkazom Objednávka v hlavnom menu. Ak je v košíku nejaký tovar, zobrazí sa vám prehľadná tabuľka, kde je uvedený názov, kód, varianty, množstvo a cena výrobku. Vedľa každej položky v košíku je odkaz Odstrániť, kliknutím na tento odkaz odstránite tovar z košíka a zobrazí sa košík bez tejto položky. Keď ste s obsahom košíka spokojní, kliknite na tlačidlo Dokončiť objednávku.

Zobrazí sa prehľadný formulár. Pozorne vyplňte údaje, položky označené červenou hviezdičkou sú povinné. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo Odoslať objednávku. Po prijatí Vašej objednávky Vám príde potvrdzujúci email na Vami uvedenú adresu.

Tovar môžete tiež objednať telefonicky na čísle +420 465 511 147, +420 775 656 681. Objednávku je možné urobiť aj písomne formou listu.

2.1 Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do dvoch hodín po vykonaní objednávky e-mailom na adresu info@100pa.cz, v predmete emailu musí byť uvedené slovo STORNO. Pokiaľ kupujúci už za objednaný tovar zaplatil a objednávku v lehote 2 hodín riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená - odoslaná do 5 pracovných dní späť, a to poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom (podľa priania kupujúceho). Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku neskôr, než v uvedenej lehote 2 hodín, bude predávajúci akceptovať takéto storno iba po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a k akceptácii sa vopred nezaväzuje.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka Českej republiky sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenský republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdŕžaní objednávky toto obdŕžaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Prosíme o kontrolu všetkých údajov v potvrdzovacom e-mailu a v prípade vzniknutej chyby kontaktovať predávajúceho o úprave chybných údajov. Vrátane údajov o zvolenom spôsobe platby a objednaného tovaru.

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Stornovanie objednávky spotrebiteľom možné realizovať emailom na info@100pa.cz, v predmete emailu musí byť uvedené slovo STORNO. Kupujúci môže svoju objednávku stornovať najneskôr do dvoch hodín po vykonaní objednávky, po tejto lehote len po predchádzajúcej dohode s predávajúcim.

3.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

3.10. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi 100PA, s. r. o. A kupujúcim, a to najmä v prípade, že kupujúci objedná tovar za cenu, ktorá bola zverejnená omylom v dôsledku chyby 100PA, s. r. o. O tejto skutočnosti bude kupujúci okamžite informovaný.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • - v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Sokolovská 521, 570 01 Litomyšl-Město.
 • - Tovar môže byť zaslaný na dobierku - je zaplatené pri prevzatí na Pošte alebo kuriérskej službe
 • - Tovar je možné platiť prevodom na účet prevádzkovateľa vopred - po pripísaní platby na účet č. 2700997621/2010, vedený u Fio Banky, a.s. (Ďalej len „účet predávajúceho“), bude tovar odoslaný zákazníkovi v bežných dodacích lehotách. Číslo účtu a variabilný symbol je uvedený v e-maile, ktorý príde ako potvrdenie prijatia objednávky.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Na zákazkové tovaru si vyhradzujeme právo vyžiadať si od zákazníka zaplatenie zálohy vo výške 50% hodnoty objednávky. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je táto záloha nevratná.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl.3.6.), Požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka Českej republiky sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho buď v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, alebo pripojí doklad k tovaru pri jeho expedícii.

4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Všetky ceny uvedené v našom cenníku sú zmluvné a konečné a sú uvedené vrátane 20% DPH. Prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy k stiahnutiu nájdete tu.

Zákazková výroba

Väčšina objednávaného tovaru nie je vedená skladom a vzhľadom k jeho rozmanitosti - výber rozmeru, prevedenie a pod. - je vyrábané na zákazku, tzn. podľa prijatých objednávok kupujúcich je ešte len zadávané do výroby. Preto je u rady tovar termín dodania 6 - 8 týždňov. Na zákazkové tovary si vyhradzujeme právo vyžiadať si od zákazníka zaplatenie zálohy vo výške 50% hodnoty objednávky. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je táto záloha nevratná.

Právo na vrátenie tovaru vyrobeného na zákazku

Tovar vyrobený na zákazku nemožno vrátiť, možno ich reklamovať z dôvodu výrobných chýb podľa záruk poskytovaných pri jednotlivých druhov výrobkov, tieto záruky nájdete v sekcii Garancia kvality.

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka Českej republiky, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bolo vyrábané na zákazku (ručne maľované obrazy, tlač z vlastnej fotografie, a pod.) Upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu , od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodanie nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka Českej republiky právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14 ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@100pa.cz, prípadne nás môžete kontaktovať telefonicky na tel. Čísle +420 465 511 147, alebo +420 775 656 681. V prípade vrátenia tovar krehkého charakteru (zrkadlo, sklo, a pod.), či tovaru objemnejších rozmerov (XXL obrazy, apod.) odporúča predávajúci kupujúcemu konzultovať formu prepravy tovaru naspäť k predávajúcemu s logistickým oddelením predávajúceho na tel. čísle +420 775 656 681, alebo +420 465 511 147.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od prevzatia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom (podľa priania kupujúceho). Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal. V prípade realizácie služieb montáže a výnosu výrobku súhlasí kupujúci jednomyseľne s ich realizáciou, preto nebude v prípade vrátenia tovaru suma, ktorá bola fakturovaná za službu montáže a výnosu, vrátená naspäť kupujúcemu. Ak spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý podnikateľ ponúka, vráti podnikateľ spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka Českej republiky právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní, a poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom (podľa priania kupujúceho).

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Dodacie podmienky

V našej ponuke je tovar z nášho bežného sortimentu.

 • Tlačené tovar a obrazy skladom štandardne odosielame do 2 pracovných dní
 • Ručne maľované obrazy z dôvodu ručné zákazkové práce odosielame v termíne 6 - 8 týždňov
 • Obrazy tlačené na zákazku od 2 do 10 dní
 • Rámovanie obrazov od 2 - 20 dní, termín vždy potvrdíme. V prípade Blondelových rámov sa termín dodania môže predĺžiť z dôvodu zákazkové práce na rámoch - termín vždy potvrdíme

V prípade, že nebude možné vybaviť objednávku v uvedených termínoch, budeme kupujúceho kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe v danom obchodnom prípade pokiaľ možno k spokojnosti kupujúceho.

Objednávky primárne vybavujeme kompletne, v prípade individuálnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim možno postupovať aj inak.

6.1 Dopravné

V cene tovaru je pripočítaná cena za dopravu podľa nasledujúcej schémy:

 • Pri platbe prevodom na účet firmy 100PA, s. r. o. alebo dobierku
  Jednotný poplatok za dopravu € 7)
 • Osobný odber € 0
  (osobný odber na adrese firmy)

7. Preprava a dodanie tovaru

7.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

7.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek zavaď toto bezodkladne oznámiť prepravcovi aj predávajúcemu. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný spísať s kuriérom zápis o škode a následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu informovať dopravcu aj predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

8. Reklamačný poriadok

Reklamačný protokol k stiahnutiu nájdete tu.

Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená dopravou. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu informovať dopravcu aj predávajúceho.

Záručná doba na poskytované tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim..

V prípade reklamácie tovaru prosím postupujte nasledujúcim spôsobom: Kupujúci je oprávnený uplatniť nárok z garancie predávajúcemu písomne na 100PA, s. r. o., Sokolovská 521, 570 01 Litomyšl-Město, alebo na e-mail reklamace@100pa.cz (do predmetu správy uveďte REKLAMÁCIA ) a to bez zbytočného odkladu.

Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

 • označenie reklamovaného tovaru
 • dôvod reklamácie
 • termín nákupu

Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť chybnú vec zabalenú najlepšie v originálnom obale, tak aby nedošlo k následnému poškodeniu počas prepravy.

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. V prípade vrátenia peňažnej sumy má spotrebiteľ nárok na vrátenie finančných prostriedkov za dopravné iba v najnižšej ponúkanej výške a to aj v prípade, že si zvolil drahší spôsob dopravy.

9. Práva z vadného plnenia

9.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) Českej republiky.

9.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

9.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

9.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

9.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

9.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

9.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

9.3. Ustanovenia uvedené v čl. 9.2. obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva to z povahy tovaru.

9.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

9.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese Sokolovská 521, 570 01 Litomyšl-Město, či na elektronickej adrese predávajúceho info@100pa.cz prípadne. Kupujúci je o vyriešenie reklamácie vyrozumený prostredníctvom emailu.

9.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

9.7. V prípade uznania reklamácie hradí náklady spojené s dopravou tovaru predávajúci.

10. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

10.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

10.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka Českej republiky

10.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov Českej republiky.

10.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka Českej republiky.

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov Českej republiky.

11.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

11.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

11.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

11.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

11.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

11.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

11.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl.11.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

11.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

11.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

11.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

12. Zasielanie obchodných oznámenie a ukladanie cookies

12.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

12.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí Garancia kvality.

13.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Sokolovská 521, 570 01 Litomyšl-Město, adresa elektronickej pošty info@100pa.cz, telefón +420 465 511 147.

V Českej Třebovej dňa 1. 2. 2016

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 2. 2016.

Spätná väzba

Rozvoj nášho obchodu by mal tiež vzťahovať požiadavky a záujmu našich zákazníkov, teda Vás, každý impulz je pre nás cenný a veľmi si ho vážime. Budeme radi, keď nám svoje pripomienky a podnety oznámite na náš e-mail (info@100pa.cz). Rovnako tak sme naklonení zaujímavým ponukám od výrobcov a dovozcov bytových doplnkov, ktoré môžu obohatiť našu ponuku.

Obchodní podmínky

zákazkové maľby

Tlač na zákazku

Ukážka realizácii

OBRAZY STARÝCH MAJSTROV

OBRAZY RUČNE MAĽOVANÉ

OBRAZY RUČNE MAĽOVANÉ - MODERNÉ UMENIE

MODENÉ OBRAZY XXL

MODERNÉ OBRAZY - VIACDIELNÉ

Tlačené obrazy

RÁMY

Maľované obrazy na sklade

DARČEKOVÝ POUKAZ